Zakład Pogrzebowy "Sośnica"

Zawarte informacje określają w jaki sposób postępować po utracie bliskiej osoby, w zależności od tego w jakich okolicznościach nastąpił zgon:

 

  • w domu

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, który stwierdza zgon oraz wypisuje kartę informacyjną lub kartę zgonu. Jeżeli jesteśmy już w posiadaniu takiego dokumentu, należy wezwać zakład pogrzebowy, który zabierze ciało do chłodni.

W przypadku jeżeli została wystawiona karta informacyjna, należy udać się do lekarza rodzinnego, w celu uzyskania tzw. karty zgonu, która z uprawnia do wyrobienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy, na terenie której nastąpił zgon.

Powyższe pozwala na załatwienie wszelkich pozostałych formalności związanych z organizacją pochówku.

 

  • w szpitalu

Należy udać się do lekarza, który opiekował się osobą zmarłą, w celu uzyskania karty zgonu. Z tym dokumentem udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego gminy, na terenie której nastąpił zgon, gdzie wystawiany jest akt zgonu.

Otrzymanie aktu zgonu uprawnia nas do załatwienia wszelkich pozostałych formalności związanych z organizacją pochówku.

 

  • w skutek wypadku, samobójstwa lub potencjalnego udziału osób trzecich

konieczne jest zawiadomienie Policji oraz Prokuratury. Prokurator może odstąpić od sekcji, wtedy rodzina może zawiadomić wybrany przez siebie zakład pogrzebowy. W przeciwnym razie do przewiezienia osoby zmarłej zobowiązany jest zakład pogrzebowy, który ma podpisaną umowę z Prokuraturą, natomiast organizację pochówku możemy zlecić dowolnej firmie pogrzebowej. Karta zgonu jest wystawiana przez lekarza przeprowadzającego sekcję. Z tym dokumentem należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego gminy, na terenie której nastąpił zgon.

Wtedy jesteśmy już uprawnieni do załatwienia wszelkich pozostałych formalności związanych z organizacją pochówku.